تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - enrique iglesias انریکه ایگلسیاسheroقهرمان
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

enrique iglesias انریکه ایگلسیاسheroقهرمان

یکشنبه 6 تیر 1389 11:08

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: متن ترانه انگلیسی lyrics ،

 hero

قهرمان


خواننده:

انریکه ایگلسیاس

enrique iglesias
Would you dance
آیا تو می رقصی
If I asked you to dance 
اگر از تو بخواهم كه برقصی
Would you run
آیا تو می دوی 
And never look back 
و به پشت سرت هم نگاه نمی كنی؟
Would you cry If you saw me cryin'
اگر مرا گریان ببینی خواهی گریست؟
Would you save my soul tonight
آیا امشب روح مرا می رهانی

Would you tremble If I touched your lips
اگر لبهایت را لمس كنم می لرزی ؟
Would you laugh
آیا می خندی ؟
Oh please tell me this.
آه تورو خدا این را به من بگو
Now would you die For the one you love
حالا برای كسی كه دوستش داری می میری
Hold me in your arms tonight
امشب مرا در آغوش بگیر 

Chorus:
I can be your hero, baby 
عزیزم من می توانم قهرمان تو باشم
I can kiss away the pain
می توانم با بوسه ای رنج را از تو دور كنم
I will stand by you forever
همیشه در كنارت خواهم ایستاد
You can take my breath away
تو می توانی نفس مرا بگیری

Would you swear That you'll always be mine
قصم می خوری كه همیشه ازآن من باشی؟
Would you lie
دروغ می گویی 
Would you run in mind
می دوی و پنهان می شوی 
Have I gone to deep
و من در ژرفا هستم
Have I lost my mind
آیا عقل ام را از دست داده ام؟
Well, I don't care you're here tonight 
اهمیتی نمی دهم امشب تو اینجایی 

Chorus:
I can be your hero baby
عزیزم من می توانم قهرمان تو باشم
I can kiss away the pain
می توانم با بوسه ای رنج را از تو دور كنم
I will stand by you forever
همیشه در كنارت خواهم ایستاد
You can take my breath away
تو می توانی نفس مرا بگیری
You can't take my breath away 
تو می توانی نفس مرا بگیری

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: متن ترانه انگلیسی ، lyrics ، hero ، قهرمان ، انریکه ایگلسیاس ، enrique iglesias ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها