تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - من زیبایی خود را درون اعماق چشمانش می دیدم
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

من زیبایی خود را درون اعماق چشمانش می دیدم

شنبه 18 مهر 1388 02:27

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: انگلیسی ،

من زیبایی خود را درون اعماق چشمانش می دیدم:

 

نرگس هر روز در کنار آبگیر می آمد و به روی آن خم می شد، تا زیبایی خود را بنگرد. روزی چنان شیفته ی زیبایی خود شده بود که در آبگیر افتاد و غرق شد. پریان جنگل پس از مرگ نرگس سراغ آبگیر رفتند و دیدند که آب گوارایش تبدیل به اشک شور چشم شده است.از او پرسیدند: "چرا گریه می کنی؟" پاسخ داد برای نرگس. پریان گفتند همه ی ما سایه به سایه ی نرگس حرکت می کردیم، اما تو تنها کسی بودی که می توانستی به زیبایی نرگس خیره شوی. آبگیر پاسخ داد مگر نرگس زیبا بود؟!!
پریان با تعجب پاسخ دادند مگر تو نمی دانی که نرگس هر روز برای دیدن زیبایی خودش به روی تو خم می شد.؟ آبگیر پاسخ داد من به زیبایی نرگس توجه نکردم ولی هر وقت او روی من خم می شد، من زیبایی خود را درون اعماق چشمانش می دیدم.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 16 آبان 1388 06:31اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها