تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - way، اصطلاحات انگلیسی
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

way، اصطلاحات انگلیسی

یکشنبه 17 مرداد 1389 21:24

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: اصطلاحات انگلیسی، idioms ،
 way : 
راه ، طریق .راه ، جاده ، طریق ، سبک (sabk)، طرز، طریقه .راه ، طریق .

اصطلاحات انگلیسی که در آنها عبارت way بکار رفته است


۱
– His figures were way off (out).

ارقامش (?حسابش )?بکلی پرت بود

۲
– I couldnt find the way back.

نتوانستم راه بر گشت را پیدا کنم

۳
– To give way to doubt. To waver.

بخود تردید راه دادن

۴
– To give way to despair.

تسلیم نومیدی ویأس شدن

۵
– To settle the issue one way or the other.

تکلیف کاری راروشن ( یکسره ) کردن

۶
– In a way he is right.

از جهتی هم حق با اواست

۷
– To find a way out. To find a remedy.

چاره پیدا کردن

۸
– He is in a bad way (poor circumstances).

وضع وحالش چندان تعریفی ندارد

۹
– Can you find your way out?

راهتان را به خارج می توانیدپیدا کنید ؟

۱۰
– I am in a bad way financially .

وضع مالیم خراب است

۱۱
– We have no other way (alternative).

را ه دیگری نداریم

۱۲
– By the way . Incidentally.

راستی ( تا فراموش نکردم )؟

۱۳
– Which is the best way to Tehran ?

بهترین راه به تهران کدام است ؟

۱۴
– We lost our way in the dark.

راهمان راتوی تاریکی گ؟ کردیم

۱۵
– There is always a right way of doing everything.

هرکاری راهی دارد

۱۶
– To pave the way . To prepare the ground.

زمینه رافراهم ( هموار)؟کردن

۱۷
– He forced his way thru the crowd .

بزور خودش رااز میان جمعیت رد کرد

۱۸
– On my way home. . .

سرراهم بمنزل …

۱۹
– On my way home. . .

اگر سرم راببرند امضاء نخواهم کرد

۲۰
– The road has been washed a way of floods.

سیل جاده راشسته است
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: way ، اصطلاحات انگلیسی ، اصطلاحات انگلیسی way ، اصطلاحات ، اصطلاح انگلیسی ، اصطلاحات way ، اصطلاحات انگلیسی با ترجمه ، اصطلاحات انگلیسی که در آنها عبارت way بکار رفته است ، اصطلاحات انگلیسی که در آنها عبارت بکار رفته است ، عبارت way بکار رفته است ، راه ، طریق .راه ، جاده ، طریق ، سبک ، way در اصطلاحات انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش گرامر ، مکالمه ، اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی ، اصطلاحات انگلیسی writing ، لطیفه واصطلاحات ، معنی ضرب المثل انگلیسی ، در اصطلاحات انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها