تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - ترانه انگلیسی همراه متن و ترجمه
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

ترانه انگلیسی همراه متن و ترجمه

سه شنبه 5 مرداد 1389 16:54

نویسنده : ناصر امامی

متن انگلیسی و ترجمه فارسی ترانه ی شکنجه


Shakira

THE TORTURE

شکنجه

 

I'm not asking that every day be sunny

من نمی گم که هر روز آفتابی باشه

I'm not asking that there be a party every Friday

توقع ندارم که هر جمعه مهمونی بر پا باشه

Nor do I ask you to come back begging forgiveness

ازت نمیخوام که برگردی و بهم التماس کنی که ببخشمت

If you're crying with dry eyes

اگه توی دلت گریه میکنی

Speaking about her

و در مورد اون صحبت میکنی

 

Oh my love it hurts so much

اوه عشق من ، خیلی زجر آوره

It hurts so much

خیلی زجر آوره

That you left without saying a word

که بدون کلمه ای حرف گذاشتی و رفتی

Oh my love losing you was torture

اوه عشق من ، از دست دادن تو شکنجه بود

 

I know I haven't been a saint

میدونم که پاک و معصوم نبودم

But I can make it up to you

ولی می تونم به خاطر تو از پسش بر بیام

 

Man doesn't live on bread alone

همونطوری که هر آدمی فقط به خاطر یه لقمه نون زندگی نمیکنه

Nor do I live on excuses

منم با ابن بهونه ها زنده نخواهم موند

 

We only learn from mistakes

ما فقط از اشتباهاتمون درس میگیریم

And today I know my heart is yours

و امروز قلب من از آن توست

 

Better save that for yourself

بهتره پیش خودت نگه داری

Take that bone to some other dog

برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه

And let's say goodbye

و بذار بگم خدانگهدار

 

I can't ask winter to spare a rose bush

نمی تونم از زمستون توقع داشته باشم که به یه بوته گل سرخ آسیب نرسونه

I can't ask an elm tree to bear pears

نمیشه از درخت نارون توقع هلو داشت

I can't ask the eternal of a mere mortal

نمیشه از یه مرداب فانی توقع جاودانگی داشت

And go about casting thousands of pearls before swine

و یا اینکه از یه آدم حریص توقع بذل و بخشش داشته باشی

Oh my love it hurts so much

اوه عشق من ، خیلی زجر آوره

It hurts so much

خیلی زجر آوره

That you no longer trust my promises

که دیگه به حرفهای من اعتمادی نداری

Oh my love losing you has been torture

اوه عشق من ، از دست دادن تو شکنجه بود

)تکرار)

 

We only learn from mistakes

ما فقط از اشتباهاتمون درس میگیریم

And today I know my heart is yours

و امروز قلب من از آن توست

 

Better save that for yourself

بهتره پیش خودت نگه داری

Take that bone to some other dog

برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه

And let's say goodbye

و بذار بگم خدانگهدار

 

 

baby, don't you goListen

گوش کن ، عزیزم ، نرو

Listen baby, don't get angry,

گوش کن ، عزیزم ، عصبانی نشو

love From Monday to Friday you have my

از دوشنبه تا جمعه عشق من متعلق به توست

Give Saturday to me and you'll be better off

شنبه مال خودمه و بهتره بهت مرخصی بدم

don't punish me anymore, Listen baby

گوش کن عزیزم دیگه منو تنبیه نکن

out there I have no peaceWithout you

بدون تو ، من احساس آرامش نمی کنم

I'm just a repentant man

فقط به یه آدم بدبخت تبدیل میشم

I'm the bird that returns to its nest

پرنده ای هستم که به سوی لونه ش بر میگرده

 

(تکرار) 

 

Better save it for someone foolish enough to believe you and say Goodbye

بهتره نگهش داری واسه یکی که به اندازه کافی احمق باشه ، که حرفتو باور کنه و بگی خدانگهدار

 

Oh after all I've done for you

اوه بعد از اون همه کاری که برات کردم

It was such a torture to lose you

از دست دادنت برام مثل شکنجه بود

It hurts me so that it's like this

یه جوری اذیتم میکنه که

Keep on crying sorry

متاسفانه نمیتونم گریه نکنم

I

من ...

I'm not going

من به خاطر تو

To cry over you

گریه نمی کنم

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: متن انگلیسی و ترجمه فارسی ، ترجمه فارسی ، متن انگلیسی باترجمه فارسی ، متن ترانه انگلیسی و ترجمه فارسی ، متن ترانه انگلیسی با ترجمه ، Shakira ، متن ترانه انگلیسی ، THE TORTURE ، شکنجه ، I'm not asking that every day be sunny ، شعر انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها