تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت2
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت2

دوشنبه 14 تیر 1389 20:46

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان حال استمراری Present Continuous 

زمان حال استمراری برای بیان مواردی است که در زمان حال اتفاق می افتد یا مواردی که به طور موقت در همین حوالی زمان حال اتفاق می افتد .
برای ساخت زمان حال استمراری به طور به شکل زیر عمل می کنیم :
(از چپ به راست بخوانید )

فاعل + فعل to be + فعل اصلی+ ing
مثال : I am working

1.جمله خبری مثبت 

به صورتی که در بالا گفته شد برای بیان خبر در زمان حال استمراری ساخته می شود .
مثال :I am watching TV .
2
.جمله خبری منفی
برای منفی کردن زمان حال استمراری فقط کافیست از کلمه not پس از افعال to be استفاده کنیم .
مثال : They are not playing fotball . 

آنها فوتبال بازی نمی کنند .(در حال انجام آن نیستند )
she is not writing a letter. 

او در حال نوشتن نامه نیست .(او نامه نوینوسید (الآن )

I am not watching T.V.
من در حال تماشای تلویزیون نیستم .
3.جلمه ی سوالی مثبت :
برای سوالی کردن این زمان فقط کافیست جای افعال to be (am,is,are)را با فاعل که اول جمله قرار دارد عوض کنیم .

Are they playing football? 
آیا آنها فوتبال بازی می کنند ؟ ( در حال انجام آن هستند ؟ )

Is she whiting a letter? 
آیا او دارد نامه می نویسد ؟

Are you watching T.V? 
آیا شما دارید تلویزیون تماشا می کنید ؟

4.جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به صورت منفی کافی است فعل to be را همراه با not در اول جمله قرار داده و مانند دستور شماره 3 ادامه جمله را بنویسیم .

Aren't they playing football? 
آیا آنها فوتبال بازی نمی کنند ؟!

Isn't she writing a letter? 
آیا او نامه نمی نویسد ؟

Aren't you watching T.V? 
آیا شما تلویزیون تماشا نمی کنی ؟
نکته مهم : نکته بسیار مهم و قابل توجه ( که در سوالات کنکور نیز می آید ) این است که هر گاه در جمله از فعل to be am استفاده شده باشد ، برای سوالی کردن آن به صورت منفی ( دستور شماره4 ) باید از کلمه are به جای am استفاده کنیم . با توجه به مثالی که در زیر آمده این موضوع بهتر روشن می شود .
i am telling a story جمله خبری مثبت
amn'y i telling a story ? غلط غلط 
Aren't i telling a story?صحیح
5.جمله سوالی با کلمات پرسشی :هرگاه بخواهیم زمان حال ساده را با با کلمات پرسشی سوالی کنیم ، این کلمات را در اول جمله قرار داده و بقیه بقیه جمله را طبق دستور 3و4 می نویسیم . این کلمات پرسشی عبارتند از :
why چرا
where کجا
Who چه کسی 
When چه موقع
What چه چیز
how many چه مقدار
what time چه زمانی
How چگونه
how often چند وقت به چند وقت 

why are they playing footbal? 
چرا آنها فوتبال بازی می کنند ؟

where are they playing football ? 
آنها کجا فوتبال بازی می کنند ؟

why aren't you whatching T.V ? 

چرا تو(شما) تلوزیون تماشا نمی کنی(د) ؟

نکته مهم : هرگاه جمله ای داشته باشیم و بخواهیم آن را با کلمات پرسشی سوالی کنیم ، بای با توجه به کلمه پرسشی علت ، موقعیت ،زمان ، محل وقوع و... را از جمله حذف کنیم .(که قبلا هم در بحث حال ساده توضیح داده شد ه)
مثال :
They are listening to the radio 
آنها دارند به رادیو گوش می دهند .

What are They listening ? 
آنها به چه چیزی دارند گوش می کنند ؟

چون باwhat سوالی کردیم ، کلمه ای که مورد سوال قرار می گیرد ، از جمله حذف می گردد ، و همانطور که ملاحضه می کنید در جمله بالا کلمه to the radio از جمله حذف شد . هرگاه از کلمه پرسشی who به عنوان فاعل در جمله استفاده کنیم کافیست جای فاعل را با who عوض کنیم و جمله را بنویسیم . 

English They are teaching 

Who are teaching English? 

موارد کاربرد زمان حال استمراری :
1.برای بیان مواردی که در هنگام صحبت کردن در حال انجام شدن است و هنوز هم ادامه دارد از این زمان استفاده می کنیم و یا به عبارتی بیانگر کاری است که هم اکنون در حال جریان است و ما در مورد آن صحبت می کنیم . قیدهای کاربردی در این زمان به شرح زیر است :
Now حالا
Still هنوز 
just now هم اکنون
for the time beingدر این لحظه
at this time در حال حاظر
at present فعلاً
right now هم اکنون
at the moment در این لحظه
at this moment در این لحظه
The children are playing football at the present time. 
بچه ها هم اکنون پینگ پنگ بازی می کنند.

نکته : نکته قابل توجه در این مورد این است که برای بعضی از کارها که در گذشته نسبتاً دور آغاز شده است و ممکن است تا مدت زمانی طولانی در آینده ادامه داشته باشد ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم که البته این کار الزاماً در هنگام گفت گو در حال انجام است 
They are taking exam these days. 
آنها این روزها دارند امتحان می دهند. 

I am working in a factory. 
در یک کارخانه کار می کنم (مشغول به کارم )

2.هنگامی که می خواهیم وقوع یک فعل را با جمله ای آگاهی دهنده و آگاه کننده و همچنین هشدار دهنده به شخص مخاطب بگوییم باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم که در این حالت جمله ما دارای نمو امری است .
Be careful !
Be quiet !
(در آینده وپس از آموزش افعال گذشته و آینده در گذشته به آموزش فعل امر و مجهول می پردازم )

3.برای نشان دادن عملی که قرار است در آینده انجام شود نیز از زمان حال استمراری می توان استفاده کرد . البته لازم به ذکر است افعالی که در این جملات به کار می روند معمولاً افعال حرکتی می باشند مانند : 
move , leave , go
I am going to Tehran next friday. 
جمعه آینده به تهران می روم .

My mother is leaving here tomorrow afternoon. 
مادرم فردا بعد از ظهر اینجا را ترک می کند .


4.برای بیان کارهای تکراری و عادی و معمولی از این زمان استفاده می کنیم، البته لازم به ذکر است که این کارها باید به صورت موقتی انجام شود .
She is taking tablet twice a day . 
او روزی دو بار قرص مصرف می کند .

6.آخرین نکته مهم و کاربردی قابل توجه این است که افعال حالت ، به طور کلی در زمانهای استمراری نمی توانند با ing صرف شوند ، پپس بنابراین باید به صورت زمان ساده از آنها استفاده کنیم در حالی که مفهوم استمراری را بیان می کنند .
افعال حالت عبارتند از :like love hate want need prefer know understand remember believe suppose twig

مثال : . what i said , she understands now 
او تازه حالا می فهمد من چه گفته ام .
I know why you are angry. 
من می دانم که چرا عصبانی هستی .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها